English             فارسی


 امروز:   دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹      ساعت :   23:26:38

خدمات موسسه اکسیر ذهن پویا | اکسیر ذهن پویا

خدمات موسسه اکسیر ذهن پویا

خدمات موسسه اکسیر ذهن پویا

سیستم استخدام و گزینش را متناسب با فرهنگ و نیاز سازمان به نیروی انسانی، براساس ابزارهای معتبر مانند معرفی واقع‌گرایانه شغل، آزمون‌ها و مصاحبه‌ها، طراحی میکنیم.  طراحی سیستم استخدام و گزینش ، متناسب با فرهنگ و نیاز سازمان به نیروی انسانی با استفاده از ابزارهای معتبر مانند تهیه مطرح شغل ، آزمون ها و مصاحبه ها .

این پرونده شامل مجموعه اطلاعات روان شناختی در مورد کارمندان است. با توجه به تشکیل پرونده سلامت روان میتوان به نقاط ضعف و قوت هر یک از پرسنل پی برد که با توجه به شایستگی ها و توانمندی هایشان در جایگاه مناسب شغلی قرار گیرند. پرونده سلامت روان دید کلی نسبت به وضعیت روان شناختی فرد را در اختیار سازمان قرار می دهد .

الف_  برگزاری نرم افزاری آزمون های روانشناختی :

 برگزاری آزمون های سنجش مناسب جهت جهت غربالگری پرسنل ، از جمله

  1. آزمون های بهداشت سلامت و روان
  2. آزمون های عملی که حوزه شناخت فرد را در بر می گیرد
  3. آزمون های شخصیت ، آزمون های عملی
  4. آزمون های مربوط به حوزه ی هوش هیجانی و آزمون های توجه و تمرکز

ب _ برگزاری مصاحبه های روانشناختی

درمصاحبه روانشناختی می توان با ایجاد رابطه عاطفی و ایجاد انگیزه های مناسب اطلاعات محرمانه و ارزشمندی را بدست آورد. و امکان دریافت بازخورد سریع و صریح بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ایجاد می­شود.

 با جمع آوری اطلاعات وتحلیل و طبقه بندی آنها  می توان به تهیه شرح شغل، مشخصه ها وشایستگی های مرتبط با هر شغل پرداخت. با توجه به عناوین هر شغل ، مشخص میکنند که شغل ، شامل چه وظایفی است و چه مهارت ها و توانایی هایی فرد باید داشته باشد تا شایسته احراز  و انجام ان شغل باشد.

ارزیابی عملکرد به همراه برنامه ای جهت سنجش فعالیت های کارکنان می باشد تا هم کارمندان وهم سرپرستان نیاز شغل خود را بفهمند. با توجه به نیاز سازمان ها به ارزیابی درونی ، گروه اکسیر برنامه ای  جهت سنجش فعالیت های کارکنان در دست دارد تا هم کارمندان و هم سرپرستان نیاز های شغل خود را دریابند.

آسیب شناسی سازمان فرصتی برای شناسایی تهدیدات محیطی و نقاط ضعف و قوت سازمان فراهم می آورد. مشخص ساختن مسائلی که سازمان ممکن است با آنها مواجه شود. تحلیل فعالیت های طراحی شده به منظور ارائه تصمیم های کاربردی مفید و راه های جایگزین، هم بر حسب ماهیت فعالیت های اجرایی و هم بر حسب روش های مدیریتی و نیز مکانیزم های هماهنگی درباره این فعالیت ها

ابزارهای مورد استفاده: آزمون های ارزیابی استرس شغلی ، آزمون  های ارزیابی رضایت شغلی ،پرسشنامه فرهنگ سازی سازمانی، مصاحبه های تخصصی ، آنالیز و برنامه ریزی

دوره های آموزشی ویژه کارکنان (در شاخه های صنعتی و منابع انسانی)

دوره های آموزشی ویژه مدیران (در شاخه های صنعتی و منابع انسانی)

ارزیابی شایستگی های ذاتی و اکتسابی ، طراحی مدل شایستگی ها و تعریف دقیق آنها ، استفاده همزمان از چند ابزار و آزمون برای شناسایی این قابلیت ها ، همفکری و بررسی چند ارزیاب از عملکرد ، در این فرآیند انجام میگیرد.

با استفاده از نرم افزار تدوین شده در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی  اکسیر به صورت الکترونیکی و آنلاین ، اطلاعات مورد نیاز هر سازمان از طریق وبسایت در اختیار آن ها قرار داده می شود .

طرح ریزی سیستم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ،طرح ریزی ساختار سازمانی ، طرح ریزی سیستم های تحلیل شغل و تشکیل تیم های کاری ، طرح ریزی سیتم های کارمند یابی ، انتخاب و جذب نیروی انسانی ،طراحی  فرآیند توسعه منابع انسانی  شامل  آشناسازی، اجتماعی کردن ،آموزش و بهسازی کارکنان و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی ،استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه های شغل ، طراحی سیستم انگیزش و پاداش کارکنان، ایجاد نظام ارتباطات داخلی، طرح ریزی نظام مدیریت باز خورد کارکنان.

باتوجه به اينكه منابع انساني، منبع استراتژيك براي سازمان ها محسوب مي شود، جزء مهم و لاينفك مباحث برنامه‌ريزي استراتژيك است و اكثر برنامه‌ريزي هاي سازماني و منابع انساني ماهيت راهبردي دارند. برنامه‌ريزي عبارت است از طريقه و روش نيل به اهداف سازماني، و به تبع آن استراتژي عبارت از تمام امكانات لازم براي انجام موفقيت آميز وظايف سازماني است. از اين رو، برنامه‌ريزي استراتژيك فرايندي است كه ضمن آن اهداف بلندمدت سازماني تعيين و تصميم گيري برمبناي روشها، جهت دستيابي به اين اهداف را دربرمي گيرد كه از قبل پيش بيني شده اند. يا به عبارتي، تلاش سازمان يافته و منظم براي تصميم‌گيري اساسي و انجام اقدامات بنيادي است كه جهت گيري فعاليتهاي يك سازمان با ديگر نهادها را در چارچوب قانوني شكل مي دهند.

ساختار سازمانی حاصل فرایند سازماندهی و طراحی سازمان است. ساختارهر سازمان تعيين كننده ميزان توان آن در پاسخگويي به چالش هاي محيطي است. با توجه به میزان اهمیت این موضوع گروه اکسیر (ذهن پویا) به طرح ریزی مناسب ساختار سازمانی پرداخته و مشکلات موجود را حل و فصل می نماید.

تجزیه و تحلیل شغل فرآیندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی‌های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می‌گردد و اطلاعات کافی درباره آنها جمع‌آوری و گزارش می‌شود. با تجزیه و تحلیل شغل معلوم می‌شود هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارت‌ها، دانش‌ها و توانایی‌هایی لازم است.

فرایند کارمند یابی و گزینش افراد را می توان به صورت مراحل زیر بیان نمود:

  1. پیش بینی و برنامه ریزی در مورد نیروی کار مورد نیاز و تعیین پست ها.
  2. به وجود آوردن انبوهی از داوطلب از طریق کارمند یابی داخلی و خارجی.
  3. تکمیل فرم های درخواست کار توسط داوطلبان و انجام مصاحبه های مقدماتی.
  4. تعیین داوطلبان واجد شرایط با استفاده از روش های مختلف انتخاب مانند آزمون های استخدامی ،بررسی سوابق متقاضی و آزمایش های بدنی.
  5. فرستادن یک یا چند داوطلب واجد شرایط نزد سرپرست مستقیم شغل مورد نظر.
  6. برای تصمصم گیری نهائی ومشخص کردن داوطلب یا داوطلبان واجد شرایط ، شخص سرپرست یا گروه های ذیربط از این افراد مصاحبه نهائی به عمل آورده و آنها را معرفی می کنند.

 این فرایند شامل آشناسازی،  اجتماعی کردن ، آموزش و بهسازی کارکنان و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، :استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه های شغل است.

سیستم انگیزش و پاداش باید کارآمد و اثربخش باشد. به عبارت دیگر انگیزش افراد در سازمان باید به گونه ای باشد که سازمان را به کارایی و اثربخشی بالا برساند،  در این راستا موسسه اکسیر (ذهن پویا) به طراحی این سیستم متناسب با عوامل اقتضایی سازمان ها می پردازد.

هدف ايجاد همگرائي ذهن كاركنان در جهت اهداف سازمان و بهبود عملکرد کارکنان است و كاركنان را از رفتار مطلوب و مورد انتظار آگاه مي كند.

در سازمانهای کوچک با توجه به ارتباط تنگاتنگ مدیران و کارکنان ، بازخورد در بسیاری از مواقع می تواند به صورت شفاهی منتقل شده و در صورت توجه مدیریت پاسخ داده شوند. اما در سازمانهای چند لایه وقوع این امر بسیار پیچیده تر است.

گروه اکسیر (ذهن پویا) روش های مختلفی برای بدست آوردن بازخورد کارکنان براساس نیاز سازمان پیشنهاد می دهد، از قبیل
ایجاد و توزیع فرم های نظر سنجی
انتخاب نمایندگان گروه های مختلف کارکنان
ایجاد سیستم مدیریت شکایات کارکنان
انجام مصاحبه های دوره ای
تشکیل گروه های متمرکز
ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان

دیدگاه