English             فارسی


 امروز:   سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹      ساعت :   00:53:07

اهمیت شناخت نگرش | اکسیر ذهن پویا

اهمیت شناخت نگرش

نگرش شغلی کارکنان (۱)

نگرش شغلی کارکنان (۱)

چهارشنبه 28 بهمن 1394
[caption id="attachment_296" align="aligncenter" width="500"] نگرش کارکنان[/caption] مقدمه از روزهای اولیه دانش سازمانی، محققان زمان قابل توجهی را به پژوهش در مورد ماهیت و علل و ارتباط نگرش های متنوع مربوط به کارپرداختند. نگرش های شغلی از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیم یا غیر مستقیم بر روی رفتار کاری تأثیر دارند.در محیط کار، همانند زندگی خصوصی، آن چه که شما را از دیگران متمایز می سازد، نگرش شماست. ایجاد ...
ادامه...