English             فارسی


 امروز:   دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹      ساعت :   22:49:03

تعریف وفاداری از نظر سازمان | اکسیر ذهن پویا

تعریف وفاداری از نظر سازمان

وفاداری مشتری

وفاداری مشتری

چهارشنبه 28 بهمن 1394
[caption id="attachment_308" align="aligncenter" width="500"] وفاداری مشتری[/caption] مقدمه در ۱۰ سال گذشته به طور قابل توجهی توجه به وفاداری مشتری، افزایش یافته است و امروزه وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای افزایش درآمد مطرح است. از زمانی که راهکار‌های کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری مورد توجه شرکت‌های بسیار قرار گرفت، حفظ مشتریان به یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک سازمان‌های تبدیل شد.
ادامه...