English             فارسی


 امروز:   جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸      ساعت :   05:34:23

راهکارهای موثر در ایجاد نظم سازمانی | اکسیر ذهن پویا

راهکارهای موثر در ایجاد نظم سازمانی

انضباط سازمانی

انضباط سازمانی

شنبه 3 بهمن 1394
[caption id="attachment_246" align="aligncenter" width="500"] انضباط سازمانی[/caption] مقدمه: مهارت در ایجاد یک فضای سالم انضباطی از مهمترین ویژگیهای مسئولان آن سازمان است. وجود انضباط برای فعالیت تمامی گروههای سازمانی امری ضروری است. اعضای هر گروه باید میل و خواسته های شخصی خود را کنترل کنند و برای نفع همگانی، همکاری کنند. به عبارتی دیگر آنها باید خودشان را به نحوی منطقی با کدهای رفتاری تدوین شده توسط مدیریت ...
ادامه...