English             فارسی


 امروز:   سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹      ساعت :   00:41:42

عوامل محیطی و شخصی خشنودی شغلی | اکسیر ذهن پویا

عوامل محیطی و شخصی خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

دوشنبه 21 دی 1394
[caption id="attachment_198" align="aligncenter" width="500"] رضایت شغلی[/caption] مقدمه خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد. هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیاز های مادی ازنظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری ...
ادامه...