English             فارسی


 امروز:   پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸      ساعت :   22:57:08

مدیریت دانش است یا هنر؟ | اکسیر ذهن پویا

مدیریت دانش است یا هنر؟

مدیریت دانش است یا هنر؟ (۱)

مدیریت دانش است یا هنر؟ (۱)

چهارشنبه 28 بهمن 1394
مقدمه مدیریت به روزگاری بر می‌گردد تا مردمی که گروهی کار می‌کردند نخستین بار کوشیدند تا به هدفهای گروهی دست یابند. زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، اندیشه مدیریت را نیز در زندگی خود وارد کرد؛ واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟ دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت ...
ادامه...